Kontakt

Mgr. Vladimír Vajs
Reklamná agentúra WM
Štefánikova 11
066 01 Humenné

Tel.: 057/775 25 72
e-mail: wm@stonline.sk
IČO: 106 743 81
DIČ: 1020708139
IČ DPH: SK1020708139