Kontakt

WM Agentúra, s.r.o.
Štefánikova 1516/11
066 01 Humenné
IČO: 50469665
DIČ: 2120344006
IČ DPH: SK2120344006

Tel.: 057/775 25 72
e-mail: wm@stonline.sk

Spoločnosť zapísana v OR Okr. súdu Prešov, odd. Sro. vl. č. 33333/P

Reklamačný poriadok